Att bemöta Sverigedemokraterna

by Analysmannen on 08 augusti 2011

Jag håller med i att kampanjer mot Breivik (eller SD) troligtvis har motsatt effekt i dagsläget. Ett annat exempel på kampanj är den där ”vi gillar olika”-kampanjen. Det saknas helt enkelt bevis för att de alls fungerar.

Som det är nu så finns det så vitt jag vet bara två metoder som objektivt och någorlunda vetenskapligt kan sägas ha fungerat för att bromsa SD’s framfart:

1. Ignorera dem. Detta har visat sig problematiskt och kanske att det vid en kritiskt punkt slutar fungera, men siffror och forskning talar ändå klarspråk: Främlingsfientliga partier som ignoreras får färre röster.

2. Politiskt våld/trakasserier. Jag väljer här att lita på en demokratiforskare som intervjuades av SVT efter senaste valet som bestämt påstod att det poliska våldet och stigmat som SD-politiker utsätts för är något som skadar partiet MER än det gynnar partiet, detta alltså trots att de försöker vända detta till ett martyrskap.

Personligen ser jag alternativ 1 som det enda acceptabla. Angående knappen i menyn på den här bloggen som säger ”Jag röstade INTE på Sverigedemokraterna” så säger jag bara: ”Tänk INTE på en rosa elefant! tänk inte på en rosa elefant”… vad tänkte du på? ;-)

Comments on this entry are closed.

Previous post: