Att märka ord

by Analysmannen on 16 juni 2009

Att märka ord innebär att man klagar på något motståndaren skrivit eller sagt som gör att dennes argumentation kan misstolkas eller förlorar sin logik när det egentligen bara handlar om en språkligt misstag. Ett billigt tillfälle att misskreditera motståndaren utan att behöva bemöta dennes egentliga argument.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: