Cirkelargumentation

by Analysmannen on 10 juni 2009

När argumenten bildar en cirkel. Felet är slutsatsen att argumenten i cirkeln bevisar varandra när de i själva verket alla måste bevisas sanna innan man kan lita på dem.

Exempel:
Sak 1 innebär att Sak2 är sann och Sak 2 innebär  at Sak 1 är sann - Alltså är Sak 1 och Sak 2 sanna!

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: