Personangrepp

juni 16, 2009

Personangrepp är ett osakligt argument där debattören angriper motståndarens karaktär, förmåga eller avsikter i stället för att debattera sakfrågan.

Read the full article →

Skuld genom sammankoppling

juni 16, 2009

Skuld genom sammankoppling är en vanlig typ av argumentationsfel som innebär att en part påpekar en likhet mellan motpartens åsikter och ett referensobjekt som är klandervärt och därmed antyder att motpartens åsikter är klandervärda. Ofta används Hitler eller nazismen som exempel. Exempel: Liberaliseringar av ekonomin har ofta lett till föbättringar, men även tyskland fick bättre [...]

Read the full article →

Diffus källa

juni 16, 2009

Genom att säga att kritik eller en ståndpunkt kommer från andra personer slinker man undan ansvaret att behöva stå för kritiken. Källan till kritiken anges med fördel inte (somliga säger att…) På så vis kan man styra hela diskussionen och få sin motståndare på defensiven när denne försvarar sig mot en tredje person. Exempel: Somliga [...]

Read the full article →

Halmgubbe

juni 16, 2009

En halmgubbe är en karikatyr av motståndarens ståndpunkt som det är lättare att angripa än den verkliga ståndpunkten. Exempel: Miljöpartister debatterar medborgarlön så de vill alltså att vi ska ha det som i Sovjet.

Read the full article →

Svartvit argumentation

juni 16, 2009

Svartvit argumentation innebär en falsk förutsättning att alla möjligheter utom två är uteslutna. Exempel: Du vill inte att prostitution ska vara brottsligt - alltså gillar du prostitution! Du vill inte att marijuana ska vara olagligt -  alltså är du för droger! Exempel på bloggar som använder svartvit argumentation: Jinge - ”Piratpartiet säger ja till knark [...]

Read the full article →

Cirkelargumentation

juni 10, 2009

När argumenten bildar en cirkel. Felet är slutsatsen att argumenten i cirkeln bevisar varandra när de i själva verket alla måste bevisas sanna innan man kan lita på dem. Exempel: Sak 1 innebär att Sak2 är sann och Sak 2 innebär  at Sak 1 är sann - Alltså är Sak 1 och Sak 2 sanna!

Read the full article →

Den nye analysmannen

juni 1, 2009

Jag har blivit sjukskriven tills vidare på grund av ledproblem, närmare bestämt Artros. Ett ypperligt tillfälle att ta det lugnt och blogga om ngt som jag länge har velat få utlopp för, nämligen korkade politiska utlåtanden. Vi får se hur länge det håller i sig (både Artrosen och bloggandet). Väl mött!

Read the full article →