Personangrepp

by Analysmannen on 16 juni 2009

Personangrepp är ett osakligt argument där debattören angriper motståndarens karaktär, förmåga eller avsikter i stället för att debattera sakfrågan.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: