Skuld genom sammankoppling

by Analysmannen on 16 juni 2009

Skuld genom sammankoppling är en vanlig typ av argumentationsfel som innebär att en part påpekar en likhet mellan motpartens åsikter och ett referensobjekt som är klandervärt och därmed antyder att motpartens åsikter är klandervärda. Ofta används Hitler eller nazismen som exempel.

Exempel:
Liberaliseringar av ekonomin har ofta lett till föbättringar, men även tyskland fick bättre ekonomi när Hitler tog över.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: